Rapport om jernbaneulykke på Dombås stasjon 13. januar 2012 med tog 5701

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Godstog 5701 fra Oslo til Trondheim sporet av i sporveksel 3 ved innkjøring til Dombås stasjon. Et lokomotiv av typen 119, og fem godsvogner sporet av. Før avsporingen hadde Godstog 5701 problemer med lokomotivet og ble stående på Dovre. Det ble sendt hjelpelok fra Trondheim til Dovre som ble koblet sammen med tog 5701, for å trekke toget og lokomotivet med problemer. Ved utkjøring på Dovre ble toget kontaktet av togleder som hadde mistet kontroll over sporvekselen og fryktet avsporing. Toget ble umiddelbart stoppet og kontrollert uten at det ble funnet feil ved hjul eller aksler. Toget fortsatte deretter til Dombås hvor det sporet av. Etter avsporingen ble det funnet skader på sporveksel 2 på Dovre, og større skader på Hjelle planovergang som ligger ca. 2 km før Dombås stasjon.

Før toget sporet av på Dombås hadde primærfestet til den ene motoren gått til brudd. Motoren ble deretter holdt i posisjon av nødfestet, som er siste barriere før motoren løsner. I nærheten av Dombås stasjon sviktet også nødfestet, og motoren falt dermed ned mot sporet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding i denne undersøkelsen

Foto: SHT

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/01T

Før toget sporet av på Dombås feilet først primærfestet til den ene motoren. Motoren ble deretter holdt i posisjon av nødfestet, som er siste barriere før motoren løsner. Etter en stund sviktet også nødfestet, og motoren falt dermed ned mot sporet. Jernbanelovgivningen krever at det skal foreligge dokumentasjon på at kjøretøyet er testet på sporet i forhold til driftsmessige belastninger og avsporingssikkerhet. Det er jernbaneforetaket CargoNet AS som har overordnet ansvar for sikkerheten til de kjøretøyene de benytter. Produsenten Bombardier arbeider med å utføre spormålinger i Norge, beregninger av forventet levetid og verifisere belastningene på motorfestet og nødfestet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens jernbanetilsyn følger opp at CargoNet AS kan dokumentere at jernbanelovgivningens krav er oppfylt når det gjelder motorfester og nødfester basert på faktisk belastning, herunder sporkraftmålinger foretatt i Norge.

 

Sted
Dombås stasjon
Hendelsesdato
13.01.2012
Tog No.
5701
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
34,3
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning