Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Bjørgeseter på Gjøvikbanen 22. oktober 2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Lørdag 22. oktober 2011 var tog 233 fra NSB Gjøvikbanen på vei fra Oslo til Gjøvik da det ble oppdaget røykutvikling både i førerommet, og fra et teknisk skap lenger bak i vogna. De to reisende ble evakuert på Bjørgeseter, og ingen kom til skade. Dette var det andre tilfellet med liknende røykutvikling for det aktuelle settet innenfor en periode på åtte dager. Denne typen motorvognsett (type 69) er bygget i perioden 1970-1993, og er den mest brukte togtypen innen lokaltrafikk på Østlandet.

I denne undersøkelsen mener havarikommisjonen at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å gi en sikkerhetstilråding. Utløsende feil i denne hendelsen er ikke entydig, men føyer seg inn i en rekke røykutviklinger ved denne materielltypen med varierende årsak. Det er ikke hensiktsmessig å spesifisere tilrådinger dersom det ikke antas å innebære en vesentlig sikkerhetsgevinst, utover kun en lokal effekt. Med tanke på materiellets alder og tilgang på reservedeler, mener havarikommisjonen at beslutningen om å starte utfasing av A- og B- serien i 2013 synes fornuftig. Samtidig forventes det at materielleier fortløpende foretar de nødvendige sikkerhetsmessige vurderingene for videre drift av C- og D-serien.

Sted
Bjørgeseter
Hendelsesdato
22.10.2011
Tog No.
233
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
49,11
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB Gjøvikbanen AS
Banestrekning
Gjøvikbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning