Rapport om togavsporing tog 2378 ved Krokegga, Opphus, Rørosbanen 5. september 2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 5. september var tog 2378 på vei sørover fra Røros til Hamar. Rett før toget kom til Opphus stasjon var en del av sporet (ca 15 meter) vasket bort av store vannmengder. Toget forble på sporet, men da togsettet igjen kom til "fast grunn" hoppet det ca 9 meter og sporet av. Toget fortsatte ytterligere ca 165 meter før det stoppet. Det krenget betydelig mot høyre i kjøreretningen, men veltet ikke. 10 personer ble skadet i ulykken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: SHT

 

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/08T

Tettheten av værstasjoner er svært varierende, og mange gir kun observasjoner i 12-timers intervaller, noe som gir dårlig kontroll over værutviklingen. Værradaren har ikke dekning under en viss høyde, og dataene kan feilaktig tolkes som at nedbørsområdet løser seg opp. Verktøyets begrensninger må være kjent for brukerne, og informasjonsbildet må kompletteres med observasjoner fra kjørende personale, egen organisasjon, andre regioner og mer.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å forbedre eksisterende værverktøy og gjøre det mer egnet som støtteverktøy ved iverksetting av tiltak ved ugunstige værforhold.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/07T

Jernbaneverket innførte såkalt «grønn beredskap» for strekningen Hamar-Elverum-Røros kl. 2120 søndag kveld, omtrent på samme tid som siste tog passerte Krokegga. Neste tog til å passere strekningen var over 9 timer senere. I dette tidsrommet medførte ikke dette beredskapsnivået noe økt aktivitet eller kontroll av strekningen Elverum-Koppang.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å sikre at “Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner” (STY-601614) er hensiktsmessig for alle typer banestrekninger, uavhengig av togtetthet og geografisk plassering. 

 

 

Sted
Opphus
Hendelsesdato
05.09.2011
Tog No.
2378
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
217,045
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning