Rapport om jernbaneulykke Bergensbanen, Hallingskeid stasjon 16. juni 2011, tog 62

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 16. juni 2011 klokken 10:07 kjørte ekspresstog 62 inn på Hallingskeid stasjon hvor østre snøoverbygg stod i brann. Føreren av toget foretok nødbrems, og det ble iverksatt evakuering av passasjerene umiddelbart. Det ble ingen personskader i hendelsen, men hele toget samt store deler av infrastrukturen på stedet ble ødelagt av brannen. Det tok rundt 6 timer før brannvesenet fikk fraktet opp brannbil og slukkevann fra Voss.

Det er ikke funnet en entydig og direkte påviselig brannårsak i SHT sin undersøkelse av brannen på Hallingskeid 16. juni 2011. Den største brannrisikoen i snøoverbygg kommer fra varme arbeider, elektrisk anlegg eller glødende partikler fra tog.

Basert på de gjennomførte undersøkelsene mener Statens havarikommisjon for transport at det er de varme arbeidene som trolig var utløsende brannårsak.

Statens havarikommisjon for transport ser svakheter i Jernbaneverkets prosedyrer for varme arbeider vedrørende krav til risikovurderinger og etterkontroll.

Jernbaneverkets beredskap for å transportere brannmannskap og materiell til ulykkesstedet viste svakheter ved brannen på Hallingskeid.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Jernbaneverket må vurdere praktisk og økonomisk mulige tiltak for å oppgradere brannsikringen av eksisterende snøoverbygg.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må ta større koordinerende ansvar for å sikre at brannsikkerhet og beredskap på utilgjengelige steder på jernbanen fyller forventningene.

 

hallingskeid

Foto: SHT

 

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/06T

Snøoverbyggene på Bergensbanen var ikke definert som tunnel, og heller ikke som særskilt brannobjekt. Det var ikke knyttet spesielle brannverntiltak til snøoverbyggene på Bergensbanen. Ansvaret som tillegges brannvesenet er omfattende, og er avhengig av godt samarbeid med kommunene og øvrige brannvesen, i tillegg til Jernbaneverket som eier og forvalter snøoverbyggene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er fagmyndighet for blant annet brannsikkerhet, og har ansvar for regelverk, retningslinjer og kompetanse innenfor dette området.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å ta større ansvar som koordinerende fagmyndighet for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet og beredskap for infrastruktur på lite tilgjengelige steder på det norske jernbanenettet.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/05T

Sikkerhetsstyringen til Jernbaneverket fanger ikke opp brannfaren i snøoverbyggene. Det var ingen form for automatisk deteksjon og brannvarsling i snøoverbygget på Hallingskeid. Det ble innført strakstiltak etter brannen på Hallingskeid, men dette retter seg kun mot varme arbeider og tar ikke høyde for andre brannårsaker. Havarikommisjonen mener Jernbaneverket må vurdere mulige tiltak for å oppgradere brannsikringen av eksisterende snøoverbygg innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens jernbanetilsyn pålegger Jernbaneverket å vurdere krav knyttet til brannsikkerhet i snøoverbygg.

 

 

Sted
Hallingskeid
Hendelsesdato
16.06.2011
Tog No.
62
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
322,5 km
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning