Rapport om jernbaneulykke på Randsfjordbanen ved Hokksund 3. juni 2011, tog 8314

Download Last ned rapport

Beskrivelse

3. juni 2011 ca. kl. 21.30 ble en person påkjørt og omkom på en fotgjengerovergang ved km 71,470 ved innkjørhovedsignal B til Hokksund stasjon på Randsfjordbanen. Toget var et ekstratog fra Railcare Tåg AB på vei fra Hønefoss til Gulskogen. Personen kom opp fra en sti som stiger bratt opp mot planovergangen, og sikten var noe hindret på grunn av vegetasjon, samt at planovergangen ligger i en kurve. Planovergangen var opprinnelig sikret med grinder på begge sider, men den ene var ute av funksjon på hendelsestidspunktet og den andre var åpen. Fører ga først signal "tog kommer" før overgangen, og deretter gjentatte signaler da personen gikk inn på overgangen.

Planovergangen var av Jernbaneverkets vurdert som lite i bruk og forsøkt nedlagt i 2003/2004, men uten at man kom til enighet med alle rettighetshaverne. Dersom planovergangen vurderes som så risikofylt at man likevel ønsker å stenge den, er ekspropriasjon neste alternativ. I mer tettbefolkede områder er dette ofte nødvendig, noe som medfører igangsettelse av reguleringsplan mot kommunen, en prosess som kan ta flere år.

Statens Havarikommisjon for Transport fremmer én sikkerhetstilråding i forbindelse med undersøkelsen

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/04T

Planovergangen var i Jernbaneverkets Hovedplan for nedleggelse av planoverganger fra 1998 plassert i kategorien “sjeldent eller aldri i bruk”. Overgangen ble forsøkt nedlagt av Jernbaneverket i 2003/2004, men man kom ikke til enighet med alle rettighetshaverne. Dersom planovergangen vurderes som så risikofylt at man likevel ønsker å stenge den, er ekspropriasjon neste alternativ. I mer tettbefolkede områder er dette ofte nødvendig, noe som medfører igangsettelse av reguleringsplan mot kommunen, en prosess som kan ta flere år.

Statens Havarikommisjon for Transport anbefaler Samferdselsdepartementet at det blir gjort en vurdering av om det er en sikkerhetsmessig gevinst om Jernbaneverket gis egnede virkemidler til å håndtere denne type problemstillinger slik at takten i nedleggelse av planoverganger kan opprettholdes, eventuelt økes der dette er anbefalt ut fra en trafikksikkerhetsmessig vurdering.  

 

 

Sted
Fotgjengerovergang ved Hokksund stasjon
Hendelsesdato
03.06.2011
Tog No.
8314
Km på banestrekning
71,470
Type transport
Godstog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Skiftelokomotiv
Operatør
Railcare Tåg AB
Banestrekning
Randsfjordbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning