Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Asper stasjon 4. april 2011

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 4.4.2011 kl. 20.23 oppstod det brann i det bakre lokomotivet i flydrivstofftoget ved Asper stasjon på Hovedbanen. Toget var på vei fra Oslo havn til Oslo lufthavn, Gardermoen med 16 fullastede tankvogner. Tankvognene ble koplet fra det brennende lokomotivet og trukket videre mot Gardermoen av lokomotivet foran i toget.

Ved undersøkelsen av lokomotivet ble det påvist sprekk og lekkasje i et drivstoffrør for diesel i motoren. CargoNet AS sine rutiner for vedlikehold hadde ingen spesifikke inspeksjoner for å detektere sprekker, eller fastsatt normal levetid for drivstoffrør for diesel.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding i forbindelse med undesøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/03T

Ved passering av Kløfta kom det varsel om brann i dieselmotorrommet på et lokomotiv i flydrivstofftoget. Toget stoppet kort tid etter på Asper stasjon hvor brannen ble konstatert. Lokomotivet ble koblet fra, og resten av flydrivstofftoget fortsatte til Gardermoen. Brannen på Asper stasjon og andre hendelser med brann i dieselmotorrom viser at kontroll og vedlikeholdssystemene er mangelfulle hos flere aktører.

Havarikommisjonen tilrår at Statens jernbanetilsyn ber alle relevante aktører redegjøre for hvordan de forebygger at lekkasjer kan føre til brann i dieselmotorrom.

 

 

Sted
Asper stasjon
Hendelsesdato
04.04.2011
Tog No.
5077
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
20.950
Type transport
Godstog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning