Rapport om alvorlig jernbanehendelse mellom Rombak og Bjørnfjell stasjoner Ofotbanen 20. juni 2011 tog 59009 og 59007

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 20. juni 2011 ca. kl. 0937 inntraff et sammenstøt mellom to arbeidsmaskiner, type LM2 og LM6, ved innkjørhovedsignal B på Rombak stasjon, Ofotbanen. LM6-maskinen kjørte inn i LM2-maskinen som stod stille. Det var anordnet anleggsområde mellom Rombak og Bjørnfjell stasjoner for å utføre diverse vedlikeholdsarbeider, og hendelsen inntraff ved avslutning av dette arbeidet.

To personer ble lettere skadet. Det ble mindre skader på LM2-maskinen, mens LM6-maskinen fikk mer omfattende skader da karosseriet forskjøv seg på rammeverket.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/02T

Ved innkjør til Rombak stasjon kjørte arbeidsmaskin type LM6 inn i arbeidsmaskin LM2 som stod stille. Det var anordnet “anleggsområde-jernbane”, og hendelsen inntraff ved avslutningen av arbeidet. Når flere maskiner skal forflyttes inne på et “anleggsområde-jernbane” kan de enten kjøre sammenkoblet i sikthastighet, de kan kjøre sammen i sikthastighet uten å være koblet, eller maskinene kan fremføres som en og en enhet i sikthastighet.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å verifisere hvordan Trafikkregler for Jernbaneverkets nett og interne prosedyrer for denne typen arbeider etterleves og vedlikeholdes.

 

 

Sted
Rombak
Hendelsesdato
20.06.2011
Tog No.
59007 og 59009
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Sammenstøt
Operatør
Jernbaneverket
Banestrekning
Ofotbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning