Rapport om jernbaneulykke Tøyen T-banestasjon 1. desember 2010, tog 503

Download Last ned rapport

Beskrivelse

1. desember 2010 sporet T-banetog 503 av i sporvekselen i sammenløpet fra Carl Berners plass og Ensjø. Sporvekselen gikk til brudd etter at en utmattingssprekk i skinnefoten utviklet seg til kritisk punkt. Det ble ingen personskader som følge av avsporingen, kun forsinkelser og materielle skader. Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilrådning i forbindelse med undersøkelsen.

Animasjon av Tøyen avsporing

Video not available.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/16T

T-banetog 503 sporet av i sporvekselen i sammenløpet fra Carl Berners plass og Ensjø. Sporvekselen gikk til brudd etter at en utmattingssprekk i skinnefoten utviklet seg til kritisk punkt. Rutinemessig ultralydkontroll, sporvekselkontroll og visuell kontroll avdekket ikke sprekken. Sprekken har utviklet seg over lang tid og ville sannsynligvis blitt oppdaget visuelt, dersom området hadde blitt rengjort for rust og forurensinger.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Oslo T-banedrift AS finner fram til mer hensiktsmessige metoder og rutiner for tidlig å detektere feil i sporvekslene.

Sted
Fellesstrekningen, Tøyen stasjon
Hendelsesdato
01.12.2010
Innrapportert fra
Oslo T-banedrift AS
Tog No.
503
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
T-bane
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning