Rapport om avsporing med tog 55 på Skotterud stasjon Kongsvingerbanen 1. oktober 2010

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 01.10.2010 var persontog 55/846 på vei fra Oslo til Stockholm. Under kjøring gjennom spor 1 på Skotterud stasjon, Kongsvingerbanen, sporet første hjulgang på bakre boggi på første vogn av.

Toget holdt en hastighet på 95 km/t da det sporet av. Vogna dro ut mot høyre side i bakkant og slo inn i deler av plattformen, traff en relékiosk og knuste denne, rev ned deler av bomanlegget på et veisikringsanlegg og knakk en mast til kontaktledningsanlegget. Vogna hoppet opp i bakkant og mistet en boggi da den traff planovergangen i enden av stasjonen. Vogna brakk deretter ut og veltet. 36 personer ble skadet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/14T

I denne hendelsen var det ikke mulig for Fagleder brann å komme igjennom på telefon til togleder for å få verifisert om strømmen var utkoblet. Det gikk 29 minutter fra brannvesenet ankom skadestedet til de fikk verifisert fra togleder at strømmen var utkoblet.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å gjennomgå rutinene for kommunikasjon mellom innsatspersonell og togleder med sikte på å kvalitetssikre rutinene for etablering av rask og effektiv kommunikasjon mellom disse.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/13T

Det overordnede inntrykket er at den observerte skaden i hjulstommen har utviklet seg over lang tid. Sprekkdannelsene kunne vært fanget opp i forbindelse med overhaling/inspeksjon.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge jernbanevirksomheter som opererer andre virksomheters materiell i Norge å påse at disse virksomhetene har vedlikeholdsrutiner som minst tilsvarer egne standarder slik at denne type feilutvikling fanges opp. 

 

 

Sted
Skotterud stasjon
Hendelsesdato
01.10.2010
Innrapportert fra
NSB AS
Tog No.
55/846
Km på banestrekning
127,7
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Personvogn
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning