Rapport om jernbaneulykke Bratsbergbanen Skien Valeseter 9. september 2010 tog 2573

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 9. september 2010 oppsto det brann i et tog som var på vei fra Notodden til Skien. Jernbaneulykken fant sted ved Valeseter mellom Valebø og Nisterud på Bratsbergbanen.

Toget hadde 19 passasjerer og 1 fører. Det ble ikke registrert personskader, men det ble betydelige skader på togsettet.

Årsaken til brannen var summen av flere faktorer, som valg av materiale i oljeslange og innfesting av denne, vedlikehold, branndeteksjon, brannslukkerutstyr og forhold relatert til sikkerhetsstyring.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/11T

Faren for brann i tog som følge av oljelekkasje i motorrom er ikke tilstrekkelig identifisert og håndtert i NSB AS sikkerhetsstyring for materiell av type Y1 selv om tilsvarende hendelser har forekommet på andre materielltyper.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge NSB AS å gjennomgå og vurdere togtypens konstruksjon, vedlikeholdsprogram og regler for bemanning, samt å gjennomføre eventuelle modifikasjoner, for å sikre at kravene til sikkerhet er tilfredsstilt.   

 

 

Sted
Utsikten ved Valeseter mellom Valebø og Nisterud på Bratsbergbanen
Hendelsesdato
09.09.2010
Tog No.
2573
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
159
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Bratsbergbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori