Rapport om sammenstøt mellom persontog 2387 og godstog 5741 på Koppang stasjon Rørosbanen 17. desember 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 17.12.2009 kl. 1740 var det en flankekollisjon mellom godstog 5741 og persontog 2387 i sporveksel 4 på Koppang stasjon. Godstoget startet å kjøre fra spor 2 på signalbildet som gjaldt for persontoget som stod i spor 1. Feilen ble oppdaget før toget passerte eget utkjørsignal som viste "stopp", og nødbrems ble aktivert. Det var likevel for kort bremsevei til at toget klarte å stoppe før dette hadde kommet ut i middel for spor 1. I spor 1 var persontoget ferdig med passasjerutvekslingen og startet fra plattformen, samtidig som godstoget startet fra spor 2. Føreren av persontoget ble oppmerksom på at godstoget hadde startet fra spor 2, men da dette ble oppdaget var bremseveien litt for kort til at persontoget klarte å stoppe. Ingen personer ble skadet, og det oppstod kun små materielle skader.

Havarikommisjonen fremmer to sikkerhetstilrådinger i forbindelse med hendelsen. Sikkerhetstilråding nummer en retter seg mot å gjennomgå signalplasseringen på alle stasjoner for å påse at denne er i henhold til teknisk regelverk, og at eventuelle avvik er dokumentert. Sikkerhetstilråding nummer to retter seg mot barrieresystemet. Dette bør oppgraderes slik at det fungerer som en barriere mot enkeltfeil slik at to tog ikke havner i samme togvei uten tillatelse.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/14T

Selv ved lav hastighet, med nødbrems aktivert før passering av signalet, stoppet ikke godstoget før det førende lokomotivet var kommet inn i middel til nabotogspor. Det er ikke tilstrekkelig bremsevei mellom utkjørhovedsignal og middel for annen togvei til at Koppang stasjon har en fullstendig barriere mot at to tog utilsiktet havner i samme togvei.

Havarikommisjonen tilrår at Statens jernbanestilsyn pålegger Jernbaneverket å kartlegge situasjonen på aktuelle stasjoner, vurdere hensiktsmessighet i etablerte barrieresystemer, og etablere en tiltaksplan for å forsterke barrierene slik at tog ikke utilsiktet havner i samme togvei.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/13T

På Koppang stasjon er utkjørhovedsignal L 573 KOP plassert til venstre for spor 1, mens utkjørhovedsignal N 573 KOP står til venstre for spor 2. Signalene er forskjøvet i forhold til hverandre.

Havarikommisjonen tilrår Statens Jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å ta en gjennomgang av signalplasseringen på alle stasjoner for å påse at signalene er plassert i henhold til forskrift/teknisk regelverk, og at eventuelle avvik er sikkerhetsmessig dokumentert.   

 

 

Sted
Koppang stasjon
Hendelsesdato
17.12.2009
Tog No.
2387 / 5741
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Godstog, Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Lokomotiv, Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ CargoNet AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning