Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Hovedbanen, Strømmen stasjon 20. august 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 20. august 2009 kl. 1633 ble NSB AS tog 1507, i retning Lillestrøm, sendt i feil spor på Strømmen stasjon. Samtidig som avstigningen over spor 1 foregikk, kom et godstog i lav hastighet mot passasjerene i spor 1.

Skisse over hendelsen

Illustrasjon: Pixelwork productions AS

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/08T

Kommunikasjonen mellom føreren og togleder var mangelfull og uklar. Havarikommisjonen har også i tidligere undersøkelser avdekket at kommunikasjonen ikke er i henhold til regelverket.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket i samarbeid med alle trafikkselskapene å etablere et fast system for å kontrollere at samtaledisiplinen er i henhold til gjeldende regelverk.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/07T

Opplæringen av fører og ombordansvarlig for jernbaneforetak, samt opplæringen av togledere foregår uten noen form for samtrening der disse gruppene sammen kan trene på ulike situasjoner. Dette medfører at første gang disse gruppene møtes er i operativ tjeneste.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket, i samarbeid med alle trafikkselskapene, å etablere et system der togpersonalet og togledere sammen kan trene på håndtering av avvikssituasjoner.

 

 

Sted
Strømmen stasjon
Hendelsesdato
20.08.2009
Tog No.
1507
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
17,582
Type transport
Persontog
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning