Rapport om jernbaneulykke på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Raufoss 15. juli 2009, tog 210

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 15. juli 2009 kl. 0940 ble en person påkjørt av toget på Viken planovergang ved km 122,480 på Gjøvikbanen. Havarikommisjonen har gjennomført en sikkerhetsundersøkelse, og fremmer én sikkerhetstilråding i rapporten.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/06T

Ved gjennomføringer av de forskjellige reguleringene for området ved Viken planovergang har ikke de endrede konsekvensene for trafikkbildet til planovergangen blitt fanget opp. Havarikommisjonen mener det er viktig at det etableres formaliserte systemer som fanger opp og synliggjør det helhetlige risikobildet av foreslåtte endringer i nærmiljøet av jernbanen.

Havarikommisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å se til at ansvarlige myndigheter gjennomgår og formaliserer kommunenes analyseverktøy med tanke på å gjøre disse utfyllende og tilstrekkelige for denne typen analyser.

 

 

Sted
Viken planovergang
Hendelsesdato
15.07.2009
Tog No.
210
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Km på banestrekning
122,480
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB Gjøvikbanen AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Gjøvikbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning