Temarapport om passhendelser

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Denne rapporten inneholder en oversikt over hendelser der tog har passert signal i "stopp" uten tillatelse (passhendelse) i perioden 2002-2008. Rapporten tar utgangspunkt i data innrapportert til Statens havarikommisjon for transport (SHT) gjennom et utvidet spørreskjema for passhendelser. Det viste seg at mange passhendelser ikke var innrapportert, noe som gjorde den statistiske delen av rapporten begrenset. Arbeidet ble derfor rettet mot å forbedre spørreskjema og innrapporteringsrutiner. Dette kan anses som starten på en mer langsiktig temaundersøkelse der SHT i en tidsbegrenset periode har ansvar for å kategorisere data om passhendelser basert på rapporter fra jernbanevirksomhetene, og jevnlig presentere status for dette arbeidet tilbake til jernbanevirksomhetene.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/17T

Havarikommisjonen mener at eksempelvis Network Rails nettside over alle gjengangersignaler er et meget godt verktøy i arbeidet med å redusere antall passhendelser. Da siden er tilgjengelig for alle, blir den en allmenn informasjonskilde for både selskaper, lokomotivførere, signalmontører og andre som er berørt av disse problemstillingene.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å vurdere å etablere en anvendelig oversikt over alle gjengangersignaler i Norge og at denne gjøres tilgjengelig for alle aktuelle aktører.

 

 

Sted
Passhendelse
Hendelsesdato
01.01.2008
Tog No.
Temarapport
Type hendelse
Passering av signal i stopp
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori