Rapport om sammenstøt mellom trikk og minibuss i rundkjøring Parkveien - Henrik Ibsensgate fredag 29. august 2008

Download Last ned rapport

Sammendrag

Fredag 29. august 2008 kl. 2345 kolliderte en trikk, type SL95 og en Mercedes Benz 413 CDI minibuss i en rundkjøring i krysset Parkveien x Henrik Ibsens gate x Løkkeveien i Oslo. Trikketraséen følger Henrik Ibsens gate og krysser tvers igjennom den anlagte rundkjøringen. Da trikken nærmet seg krysset, var dette tomt for trafikk. Vognfører besluttet derfor å kjøre inn i krysset. I det trikken kjørte inn i sirkulasjonsområdet kom en minibuss inn fra trikkens venstre side, og vognfører rakk kun å tilsette bremsene og bruke varselklokka før kjøretøyene kolliderte. 

I kollisjonen traff trikken minibussen på høyre side og skjøv denne foran seg gjennom sentraløya i rundkjøringen. Minibussen ble trykket inn mot en steinsetting som er bygget opp i sentraløya i rundkjøringen. Dette økte skadeomfanget på minibussen og passasjerene. 7 personer ble skadet i ulykken.

 

Undersøkelsen viste at venstre sidespeil og en sidestolpe på venstre side av førerplassen skapte blindsoner for vognføreren. Disse dekket fronten på minibussen som var i ferd med å kjøre inn i rundkjøringen. Det var også en konstant vinkel mellom kjøretøyene som gjorde at fronten på minibussen ble "liggende" i blindsonen over tid.

 

Havarikommisjonen fremmer 4 sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen. Disse retter seg mot bevisstgjøring av blindsoneproblematikken for vognførerne, trikkens kjøremønster inn mot og gjennom kryss og rundkjøringer, egnetheten av å ha en trikketrasé gjennom rundkjøringer, alternativt hensiktsmessige varslingssystemer mot trafikanter, samt utforming av sentraløyer i rundkjøringer.  

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/16T

I sentraløya er det plassert to sirkelformede steinsettinger, en på hver side av trikketraséen. Disse er mellom 25 og 40 cm høye, og danner en brutt, indre sirkel i rundkjøringen. Veiutformingen skal ut fra et nullvisjonssynspunkt søke å etablere skadereduserende løsninger.

Havarikommisjonen tilrår Oslo kommune - Samferdselsetaten og Statens jernbanetilsyn å gjøre en vurdering om denne og lignende steinsettinger i andre rundkjøringer er uheldig for sikkerheten og bør fjernes.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/15T

Rundkjøringer er i utgangspunktet en meget sikker og effektiv kryssutforming, men forutsetningene endres når det anlegges trikketrasé gjennom rundkjøringene.

Havarikommisjonen tilrår Statens vegvesen, Oslo kommune - Samferdselsetaten og Statens jernbanetilsyn å gjøre en vurdering av egnetheten av å ha trikketraséer gjennom rundkjøringer, samt en sikkerhetsvurdering av behovet for informasjon og varslingssystemer til trafikanter der hvor trikketraséer blir ført gjennom rundkjøringene.   

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/14T

Trikken har stor masse og en gitt bremsevirkning. Kjørehastigheten er avgjørende for trikkens bremsevei på grunn av dens masse og bremseeffekt. I sekundene før ulykken var rundkjøringen tom for trafikk og vognføreren valgte å kjøre inn i krysset.   

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Oslo Sporvognsdrift AS å gjennomgå hva som er beste kjøremønster og kjørehastighet inn mot og gjennom kryss og rundkjøringer ut fra trikkens bevegelsesenergi og nødvendig bremsevei for å unngå sammenstøt, og med tanke på passasjersikkerhet ved harde nedbremsinger og mulige sammenstøt.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/13T

Venstre sidespeil og en sidestolpe på venstre side skaper blindsoner på trikker type SL95. Frontpartiet av minibussen var høyst sannsynlig skjult for vognfører bak venstre utvendige sidespeil fra det tidspunkt da Henrik Ibsens gate 51 (Nobelinstituttet) ikke lenger utgjorde et sikthinder mellom kjøretøyene og frem til ca 2 sekunder før ulykken.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Oslo Sporvognsdrift AS å vurdere sikkerheten knyttet til trikkens blindsoner slik at vognfører sikres nødvendig sikt under kjøring. 

 

 

Sted
Parkveien, Oslo
Hendelsesdato
29.08.2008
Tog No.
Trikk 1707
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Sammenstøt
Operatør
Oslotrikken AS
Skriv ut