Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Nordlandsbanen nord for Stjørdal stasjon tog 449 27.07.2008

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/12T

Ved brann i tog 449 ved Stjørdal stasjon fikk ikke brannvesenet og de øvrige redningsetaten riktig stedsangivelse til toget slik at det var en usikkerhet om hvor toget hadde stoppet.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket og trafikkutøvere å innskjerpe varslingsrutinene slik at disse følges slik at nødvendig og korrekt informasjon blir utvekslet mellom tog og togledersentral.

 

 

Sted
Stjørdal km 37,7 Nordlandsbanen
Hendelsesdato
27.07.2008
Tog No.
449
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Km på banestrekning
Stjørdal km 37,7
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning