Rapport om jernbaneulykke på Roa-Hønefossbanen mellom Hval og Hønefoss tog 5505 25.07.2008

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/11T

Et sterkt faresignal som ikke fremgikk av akuttlisten fra målevognskjøringen ble oversett da det ikke ble foretatt faglige analyser og sammenligninger av resultatene fra målevognskjøringene.

Havarikommisjon tilråder Staten jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å vurdere om retningslinjene, kapasiteten og kompetansen for behandling og analyse av målevognsresultater er tilstrekkelige slik at relevant informasjon tilflyter operativt personale på en relevant form.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/10T

Tilstanden til en del av tresvillene i på Roa-Hønefosslinjen hadde etter hvert blitt så dårlig at sikkerheten mot avsporing var redusert uten at det ble satt inn korrigerende tiltak. Regelverket som skal støtte beslutningene om når det må settes inn restriksjoner på trafikken synes å være lite eksplisitte og overlater mye til ”faglig skjønn”.

Havarikommisjonen tilråder at Statens Jernbanetilsyn pålegger Jernbaneverket å vurdere om regelverket som gjelder for kontroll av tresviller, de grenseverdier som er satt, og de tiltak som foreskrives ved ikke oppfylte krav, er tilstrekkelige og praktiseres som forutsatt.

 

 

Sted
Mellom Hval og Hønefoss stasjon
Hendelsesdato
25.07.2008
Tog No.
5505
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
87
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Roa-Hønefossbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning