Rapport om avsporing av to containervogner i godstog 5795 på Skogn stasjon 29. april 2008

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/09T

Det ble registrert at de forskjellige systemer som Jernbaneverket benytter for vedlikeholdsstyring ble hevdet å være kompliserte og lite brukervennlige.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å anmode Jernbaneverket å gjennomgå de forskjellige systemer og samkjøre disse så de kan benyttes som et hensiktsmessig verktøy for oppfølging og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver, samt at RAMS grupper etableres.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/08T

En sikkerhetskritisk kabel ble ikke kontrollert under den generiske kontrollen fordi dette var tidkrevende, og innebar fare for feilinnkobling av ledere på klemlisten.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket å vurdere om det finnes en bedre løsning for kabeltilkoblinger for enklere og sikrere å kunne utføre generiske kontrollmålinger på sikkerhetskritiske kabler.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/07T

Grensesnittet mellom veisikringsanlegg og stillverket viste seg ved denne ulykken å være sårbart.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket om å kontrollere om det finnes andre stasjoner som har tilsvarende løsning med grensesnitt av kabler mellom veisikringsanlegg og stillverk, og gjøre tiltak for å forhindre at lignende feil kan oppstå.

Sted
Skogn stasjon
Hendelsesdato
29.04.2008
Tog No.
5795
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
75,85
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning