Rapport om avsporing av motorvognsett type 72 etter sammenstøt med endebutt på Dalane stasjon 23. januar 2008

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/03T

Driftshåndboken var ikke hensiktsmessig oppgradert i henhold til stillverket på Dalane stasjon.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å anmode Jernbaneverket å oppgradere driftshåndboken slik at den blir i samsvar med sikringsanlegget.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/02T

NSBs kompetanseregister Formula hadde samme kode for konduktører og lokomotivførere.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å anmode NSB AS å vurdere å bruke forskjellige koder for å unngå forveksling.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2009/01T

Det var et felles utkjørhovedsignal M (334) som gjaldt for alle sporene på stasjonen. Dette innebar at det ikke var noen barriere som ville stoppe toget før det siste dvergsignalet i innkjørtogveien ble passert i ”skifting forbudt” (stopp).

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å innskjerpe ovenfor Jernbaneverket å innføre barrierer som forhindrer at tog kan passere siste punkt i innkjørtogveien på stasjoner som har utkjørhovedsignal som er felles for flere spor.

 

 

Sted
Dalane stasjon på Sørlandsbanen
Hendelsesdato
23.01.2008
Tog No.
13210
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Tomtog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Sørlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning