Rapport om jernbaneulykke hovedbanen mellom Strømmen og Fjellhamar 05.09.2007 tog 66024 og tog 5722

Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/13T

Et skinnetransporttog som hadde samlet opp utskiftede skinner mistet en 3,5 m lang skinnestubb under transportetappen fra arbeidsområdet. Bestemmelsene i Jernbaneverkets operatørhandbok og driftsinstruksen for langskinnetoget gir ikke god nok støtte og veiledning til mannskapene om hvilke kontroller som må utføres ved overgangen fra arbeidsoperasjon til transport.

Tilsynsmyndigheten tilrådes å pålegge Jernbaneverket å gjennomgå risikoforholdene ved bruk av langskinnetoget på nytt, klargjøre regelverk og ansvarsforhold, og vurdere å etablere en fast sluttkontroll av tog og last etter avsluttet arbeidsoperasjon.

 

 

Sted
Mellom Strømmen og Fjellhamar stasjoner
Hendelsesdato
05.09.2007
Tog No.
66024 og 5722
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
16,6
Type transport
Godstog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Hovedbanen
image
Rapport om jernbaneulykke hovedbanen mellom Strømmen og Fjellhamar 05.09.2007 tog 66024 og tog 5722 Last ned rapport
Tilbake til toppen