Rapport om avsporing etter sammenstøt med snøskred ved Storekleven på Bergensbanen 21. februar 2007

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/12T

Jernbaneverket har ikke vært tilfreds med tilgjengeligheten av snøryddingsmateriell da Beilhackene ofte har vært ute av drift.

Havarikommisjonen anbefaler tilsynsmyndigheten å anmode Jernbaneverket om å følge opp at maskinforvalteren sørger for å ha tilstrekkelig beredskap og nødvendige ressurser slik at maskinparken for snørydding alltid er operativ slik at sikker togtrafikk kan opprettholdes.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/11T

Havarikommisjonen har mottatt opplysninger om at det ofte er andre værforhold på strekningen vest for Finsetunnelen i retning Myrdal enn hva som er tilfelle i området ved Finse. Det finnes ingen meldepunkter for værvarsling på strekningen mellom Finse og Myrdal stasjon.

Havarikommisjonen anbefaler tilsynsmyndigheten å anmode Jernbaneverket om å vurdere en utbygging av værvarslingstjenesten på alle høyfjellstrekningene slik at en sikkerhetsmessig forsvarlig drift kan ivaretas.

 

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/10T

Området vest for Finse er en strekning som normalt oppfattes som ”problemområde” om vinteren.

Havarikommisjonen anbefaler tilsynsmyndigheten å anmode Jernbaneverket å vurdere å iverksette ytterligere sikringstiltak mot snø for å ivareta en sikrere togtrafikk på alle høyfjellstrekningene under vanskelige vinterforhold.

 

 

Sted
Storekleven
Hendelsesdato
21.02.2007
Tog No.
62
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning