Rapport om jernbaneulykke Lillestrøm st hovedbanen 02.10.2006 tog 1606

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/09T

Under arbeidet med undersøkelsen er det avdekket forhold som tyder på at de forutsatte prosessene med lokal tilpassing av generiske arbeidsrutiner for kontroll med og vedlikehold av sporvekslene på Lillestrøm ikke fungerte som forutsatt. 

Tilsynsmyndigheten tilrådes å pålegge Jernbaneverket å vurdere om retningslinjene for lokale tilpassinger i de generiske arbeidsrutinene for kontroll og vedlikehold av sporveksler er tilstrekkelige og praktiseres som forutsatt.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/08T

En sporvekseltunge i et sterkt trafikkert hovedspor gikk til brudd og medførte en avsporing.  Det etablerte kontrollregimet for å avdekke bruddutvikling synes å være svakere for sporvekseltungene enn for hovedsporene for øvrig. 

Tilsynsmyndigheten tilrådes å pålegge Jernbaneverket å vurdere om det i regelverket for kontroll av sporveksler bør tas inn eksplisitte bestemmelser for kontroll mot sprekker med angivelse av kontrollmetoder, kontrollområder, kontrollfrekvenser og dokumentasjonskrav.

 

 

Sted
Lillestrøm stasjon
Hendelsesdato
02.10.2006
Tog No.
1606
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning