Rapport om jernbaneulykke Dombås st Dovrebanen 12. desember 2006 tog 5709

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilrådning JB nr. 2008/07T

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere om dagens praktisering av operatørens/operatørenes sikkerhetsstyringssystem har forutsetninger for å ivareta identifikasjon, merking og dokumentasjon av vedlikehold av sikkerhetskritiske deler, eksempelvis hjul, fjærer, boggi o.l. til godsvogner for å sikre sporbarhet.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/06T

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere å pålegge alle jernbaneselskap som transporterer vogner for andre vogneiere å forsikre seg om at rullende materiell som har vært utsatt for avsporinger på fri linje kontrolleres for skader på sikkerhetskritiske deler, eksempelvis hjul, fjærer, boggi o.l.

 

 

Sted
Dombås stasjon Dovrebanen
Hendelsesdato
12.12.2006
Tog No.
5709
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning