Rapport om jernbaneulykke Flå Bergensbanen 06.11.2006 tog 605

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/02T

I sammenstøtet med raset og den påfølgende avsporingen ble løse gjenstander kastet rundt både i førerrommet og maskinrommet. Dette kunne lett blokkert for frie rømningsveier samtidig som løse gjenstander kan være en fare for lokomotivførers sikkerhet.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale alle trafikkutøvere å vurdere sikring / innfesting av kommunikasjonsutstyr, verktøy og annet hjelpeutstyr i førerrom og maskinrom med tanke på å sikre frie rømningsveier, å sikre at utstyr ikke kommer på avveie og med tanke på lokomotivførers sikkerhet. 

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2008/01T

Nattog 605 sporet av etter å ha kjørt inn i en storblokk som hadde løsnet og falt ned fra vestre tunnelpåhugg til Nøbb tunnel. Det ble ikke oppdaget at steinblokken var løs ved den årlige, senere toårige kontrollen av tunnelpåhugget.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å vurdere hensiktsmessigheten av egne rutiner for visitasjon, kontroll og oppfølging av tunneler, tunnelpåhugg og skjæringer og lignende, samt kompetansekrav og eventuell bruk av spisskompetanse.

 

 

Sted
Bergensbanen, Flå
Hendelsesdato
06.11.2006
Tog No.
605
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Lokomotiv, Personvogn
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning