Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Molykkja stasjon, Eidsvoll - Dombåsbanen den 31.10.2006

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/30T

NSB AS` interne prosedyrehåndbok P60 beskriver de forholdene som må vurderes og den rollefordelingen som er bestemt ved en evakuering av NSB AS´ tog. Dette er alltid relatert til at det er en hendelse i forkant (brann, avsporing, osv).

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale NSB AS å vurdere om det kan være hensiktsmessig å etablere en egen, selvstendig prosedyre for evakuering i kapittelet for nødprosedyrer. 

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/29T

Ved denne hendelsen måtte de reisende gå en lang strekning i snø og pukk inne på Molykkja stasjon og videre opp en bratt bakke til stedet hvor bussene ventet. I enkelte tilfeller kan det, når forholdene forøvrig ligger til rette for det, være mer hensiktsmessig å flytte toget til en stasjon med plattformer og god atkomstvei for alternativ transport.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket, eventuelt i samarbeid med trafikkutøverne for persontrafikk, å lage en oversikt over hvilke stasjoner som er velegnet for evakuering av reisende og legge denne oversikten inn i beredskapsplanen for den enkelte strekningen.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/28T

Det er etablert en direkte telefonlinje mellom vaktleder Drops og Oslo togledersentral, men ikke til de øvrige togledersentralene i landet. Disse toglederne er henvist til å stå i telefonkø for å få snakket med vaktleder Drops.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket i samarbeide med alle trafikkutøvere, å etablere en hensiktsmessig og rask kommunikasjonslinje mellom togledersentralene og alle trafikkutøveres operasjonssentre.  

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/27T

Trekantsambandet som ofte blir etablert mellom togleder, vaktleder Drops og lokomotivfører ved avvikshåndteringer kan skape misforståelser. Informasjonsflyten som oppstår ved avvikshåndteringer kan, ved feil bruk av kommunikasjonsveier, skape misforståelser og farlige situasjoner.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale NSB AS å påse at det etableres gode rutiner som sikrer at det alltid benyttes riktige kommunikasjonsveier.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/26T

R-com konduktørradio manglet i togsett 69079 ved klargjøring og avgang fra Oslo S. Dette gjorde at ombordansvarlig var uten kommunikasjonsmidler samtidig som vedkommende hadde ansvaret for de reisende og for en eventuell evakuering av toget.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale NSB AS å vurdere om det bør innføres prosedyrer som sikrer at ombordansvarlig alltid har hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr.

 

 

Sted
Dovrebanen, Molykkja stasjon
Hendelsesdato
31.10.2006
Tog No.
319
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning