2007/12

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/25T

En kontaktledningsmast var plassert i siktlinjen til W-signalet og begrenset sikten. Det er viktig at det etableres en god samhandling mellom de forskjellige avdelingene i Jernbaneverket slik at en optimal løsning for sikt til signaler oppnås.

Havarikommisjonen tilråder tilsynsmyndigheten å påse at Jernbaneverket vurderer om dagens rutiner for samarbeid ved fastlegging og opprettholdelse av sikt til signaler er gode nok.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/24T

Dagens W-signaler har lav lysintensitet. Lokomotivføreren oppdaget for sent at signalet viste ”Planovergangssignalet viser stopp foran planovergangen”. Avstanden fram til planovergangen var for kort til at han klarte å stanse toget.

Havarikommisjonen tilråder tilsynsmyndigheten å påse at Jernbaneverket oppgraderer eksisterende røde/fiolette (stopp) signaler mot tog (W-signaler) slik at disse oppfyller de nye kravene i regelverket.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/23T

At det ikke var utarbeidet prosedyre med sjekkliste for innledning og avslutning av kontrollarbeider ved veisikringsanlegg førte ved denne hendelsen til at en viktig operasjon ble uteglemt før gjeninnkopling av anlegget.

Havarikommisjonen tilråder tilsynsmyndigheten å påse at Jernbaneverket vurderer å innføre prosedyre med sjekkliste, for hvordan man skal forholde seg ved arbeider på planoverganger sikret med veisikringsanlegg.

 

 

Sted
Tomsbakken plo mellom Tønsberg og Barkåker
Hendelsesdato
09.11.2006
Tog No.
816
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
111,664
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Vestfoldbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning