2007/10

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/22T

Etter midlertidig utbedring av solslyng ved å bakse sporet utover i kurven ble midlertidig hastighetsreduksjon på stedet opphevet uten at ballasten var tilstrekkelig konsolidert i henhold til Jernbaneverkets regelverk.

Statens Jernbanetilsyn tilrådes å pålegge Jernbaneverket å vurdere om ansvarsforhold og prosedyrer for opphevelse av midlertidige hastighetsreduksjoner er tilstrekkelig formalisert og praktiseres som forutsatt.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/21T

Undersøkelsen har avdekket avvik mellom fastlagt regelverk og faktisk utførelse både ved forebygging og utbedring av solslyng.

Statens jernbanetilsyn tilrådes å pålegge Jernbaneverket å undersøke om det er forhold ved regelverk, metoder, opplæring, organisering eller ressurstilgang som bør endres.

 

 

Sted
Eidsvoll-Dombåsbanen mellom Dombås og Dovre
Hendelsesdato
26.07.2006
Tog No.
5718
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
339,7
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning