2007/09

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/20T

Havarikommisjonen har mottatt utskrift fra toglederlogg fra Jernbaneverket. Denne bekreftet ikke opplysninger fra flytogførere om at det gjentatte ganger har vært problemer i forbindelse med ATC-feil under utkjøring fra spor 2 på Asker stasjon. Hvis ATC feil oppstår når hovedsignaler passeres, bør togleder kontaktes og feilmeldingen loggføres før tog kjører videre.

Statens Jernbanetilsyn tilrådes å påse at Jernbaneverket og togoperatørene gjennomgår systemet for innrapportering til togleder om ATC feil, slik at flytogfører/lokfører ikke kjører videre før etter samråd med togleder når det skjer ”ATC-stopp” ved passering av hovedsignaler, samt at disse meldingene blir loggført.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/19T

Det var ikke lik tidsmerking på alle lagrede data, samt at tidsstempling på ATC-data fra signalanlegget og ut til balisene manglet.

Statens Jernbanetilsyn tilrådes å påse at det blir samsvar mellom Jernbaneverkets og togoperatørenes loggesystemer med henblikk på lik ”sann tid” tidsstempling, samt at alle viktige data fra stillverk får tilsvarende tidsmerking.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/18T

Viktige data fra togets ATC system og Teloc (fra baliser og panel) ble ikke logget og lagret etter avsporingen. Sannsynlige data ble frembrakt basert på opplysninger fra flytogfører og ved rekonstruksjoner.

Statens Jernbanetilsyn tilrådes å påse at Jernbaneverket og togoperatørene oppgraderer ATC-informasjon slik at systemet ikke overskriver data fra nødbrems, samt at ATC panelinformasjon og telegraminnhold fra baliser blir logget og sikret.

 

 

Sted
Asker stasjon
Hendelsesdato
16.02.2006
Tog No.
Flytog 3805
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Flytoget AS
Banestrekning
Gardermobanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning