2007/08

Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/17T

Denne hendelsen synliggjør mangler i videreføringen av sikkerhetsstyringen fra jernbaneselskapet til datterselskaper og kontraktører.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens jernbanetilsyn vurderer å fokusere spesielt på dette i sine revisjoner av jernbaneselskapene, herunder også trikk og T-bane.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/16T

Dagens rutiner for vedlikehold av støttebukk på godsvogn for semihenger og kontroll av lastsikring før avgang har i denne hendelsen vist seg å være mangelfulle.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere å pålegge Cargonet AS å endre rutiner for kontroll/ettersyn av støttebukk.

 

 

Sted
Østfoldbanen, Ingedal stasjon
Hendelsesdato
21.06.2006
Tog No.
41950
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
126,82-169,20
Type transport
Godstog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Østfoldbanen
Tilbake til toppen