2007/04

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/10T

Havarikommisjonen har vurdert bruken av vinkeljern på plattformkant som en konstruksjon som kan utsette togpassasjerene for unødig fare.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere å pålegge Jernbaneverket å gjennomføre en sikkerhetsvurdering av stasjoner med samme plattformkonstruksjon som på Os stasjon.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/09T

Denne hendelsen har avdekket at plattformen på Os stasjon raget inn i minste tverrsnitt A85 korrigert for kurveutslag.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere å be Jernbaneverket forbedre sine rutiner for å sikre at infrastruktur ligger innenfor etablerte profiler for de forskjellige jernbanestrekningene.

 

 

Sted
Os stasjon Rørosbanen
Hendelsesdato
26.04.2007
Tog No.
1252
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Km på banestrekning
384,89
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Personvogn
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning