2007/03

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/08T

Undersøkelsen har avdekket at enkelte grensemål har blitt vesentlig overskredet uten at korrigerende tiltak har blitt satt i verk.

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å pålegge Oslo Sporvogndrift AS å forvisse seg om at grensemålene og de tiltak som skal iverksettes ved overskridelse, er kjent for berørt personale, og følges opp i praksis.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/07T

Undersøkelsen har avdekket usikkerhet om hvorledes grensemålene for hjul var fastlagt og hvilke tiltak som forutsettes gjennomført når grensemålene nåes.

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å pålegge Oslo Sporvognsdrift AS å gjennomgå og forbedre systemet med grensemål for hjul og skinnegang for drift av sporvogn, slik at faregrensene blir identifisert og tiltakene ved overskridelse blir klart spesifisert.

 

 

Sted
Ekebergbanen, ved Sæter holdeplass
Hendelsesdato
06.08.2006
Tog No.
1802
Km på banestrekning
Linje 18/19 Sæter holdeplass
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Oslotrikken AS
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori