2007/01

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2007/01T

I de senere årene har det vært tendenser til endring av klimaet i Norge, noe som har medført et generelt mildere værlag. Dette vil gi mildere vintre med mer nedbør, og perioder med et mer ekstremt vær. Forutsetningene for tidligere vurderinger av rasfare og sikring av banestrekninger er endret og vil dermed ha behov for oppdatering. Blant annet kan eksisterende dreneringer og bekkeløp som skal ta unna nedbør bli for små og derfor ha behov for økt dimensjonering.

Havarikommisjonen tilrår Statens Jernbanetilsyn å vurdere å anbefale Jernbaneverket å gjennomføre en gjennomgang og oppdatering av eksisterende strekningsanalyser.

 

 

Sted
Bergensbanen
Hendelsesdato
23.12.2005
Tog No.
5505
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Km på banestrekning
401
Type transport
Godstog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning