Rapport om jernbaneulykke i middagselv tunnel, Ofotbanen, med vestgående godstog nr. 9906, 12. mai 2005

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2006/17T

Statens jernbanetilsyn anbefales å pålegge MTAS å tilpasse interne bestemmelser og praksis for bruk av bremser på Dm3 lokomotivene til togfremføringsforskriftens kapittel V pkt. 1.4.3

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2006/16T

Statens jernbanetilsyn anbefales å pålegge jernbaneselskapene å forvisse seg om at rutiner for melding av feil ved infrastrukturen observert fra tog er etablert slik at meldinger kommer frem til Jernbaneverket.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2006/15T

Statens jernbanetilsyn anbefales å pålegge Jernbaneverket å gjennomgå, klargjøre, dokumentere og forbedre rutinene for mottak av meldinger om feil ved infrastrukturen observert fra tog med påfølgende undersøkelse og eventuell iverksettelse av tiltak.

 

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2006/14T

Statens jernbanetilsyn anbefales å pålegge Jernbaneverket å gjennomgå regelverket for handtering av uønskede vindskjevheter med sikte på å tilpasse grenseverdier og målefrekvenser til antatt feilutviklingshastighet på de enkelte banestrekninger, herunder å vurdere å omformulere handlingsregelen ved overskridelse av tiltaksgrensen slik at denne harmonerer med prEN 13848-5

Sted
Ofotbanen, Middagselv tunnel
Hendelsesdato
12.05.2005
Tog No.
9906
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Km på banestrekning
27,285
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Banestrekning
Ofotbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning