2006/02

Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2006/01T

Statens Havarikommisjon for Transport tilrår Statens jernbanetilsyn å vurdere å pålegge alle operatører av materiell med tilsvarende bremsesystemer som Lameco Svetstralla 02, Jernbaneverkets benevnelse Sveisetralle NHI0001A, å umiddelbart stoppe bruken av dette materiellet, både som selvgående og etterhengt materiell, inntil det kan godtgjøres for tilsynet at materiellet tilfredsstiller kravforskriftens § 15-3. Generelle krav til rullende materiell, og § 15-4. Tekniske krav til rullende materiell”, bokstav g) Alt materiell skal være utstyrt med bremser. Bremsene skal være slik konstruert at ingen enkeltfeil i bremsesystemet gjør det umulig å stanse materiellet"

 

 

Sted
Narvik - Strømsnes stasjon
Hendelsesdato
02.09.2005
Tog No.
Arbeidsmaskin
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Km på banestrekning
13,76 km
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Jernbaneverket
Banestrekning
Ofotbanen
Tilbake til toppen