Rapport om jernbaneulykke ved Vestby stasjon 25.01.2004 Kollisjon med snøryddingsbil og avsporing av Linx tog 396

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2005/15T

Undersøke hvordan styringssystemet for trafikksikkerhet ved snøryddingsarbeider gjennomføres gjennom hele linjen i organisasjonen. 

         

Sikkerhetstilråding nr. 2005/14T

Undersøke om det finnes sjekklister og rutiner som sikrer at doble kontaktmagneter alltid er lett tilgjengelige, og at disse blir benyttet ved arbeider som utføres innenfor sikkerhetsavstand til togspor.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/13T

Vurdere om det bør benyttes en egen sikkerhetsmann ved arbeider der maskiner befinner seg innenfor sikkerhetsavstand til togspor.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/12T

Vurdere ordlyden i Jernbaneverkets 1B – HMS Kapittel 5.2 pkt. 3.3, samt beskrive arbeidsoppgavene som kan utføres.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/11T

Vurdere å innhente det operative personalets oppfatning angående planlegging og gjennomførbarhet, i henhold til regelverket, av arbeider innenfor sikkerhetsavstand til spor.

 

Sted
Ved Vestby stasjon, Østfoldbanen
Hendelsesdato
25.01.2004
Tog No.
396
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Østfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning