2005/03

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2005/09T

Statens jernbanetilsyn bør vurdere en revisjon av regime for innmeldings- og varslings radioer og telefoner for alle jernbaneselskaper/tog som transporterer farlig gods.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/08T

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å gjennomføre en revisjon av regime for vognopptak, med tanke på farlig gods, slik at det på en bedre måte fremgår hvilke type gods det er om bord. Dette for å gi lokomotivfører forutsetninger for å bedre kunne ivareta bedreskapsmessige tiltak ved transport av slik last.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/07T

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å pålegge alle operatører å gjennomgå tilgjengelighet av verneutstyr som gassmasker o.l. på alle typer lokomotiver og motorvognsett, for de hendelser der dette utstyret er påkrevet.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/06T

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å foreta en ny gjennomgang av EL 14 lokomotivets godkjenningsbetingelser og dets forutsetninger for å tilfredsstille kravforskriftens sikkerhetskrav.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2005/05T

Statens jernbanetilsyn bør vurdere å gjennomføre en revisjon av CargoNet AS’  oppfølging av de pålegg som Statens jernbanetilsyn tidligere har gitt CargoNet AS for å forebygge gjentakelse av eksplosjon.

 

Sted
Askertunnelen
Hendelsesdato
21.09.2004
Tog No.
Tog 5809
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Type transport
Godstog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Lokomotiv
Banestrekning
Drammenbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning