Rapport om tre alvorlige jernbanehendelser ved Solberg stasjon og Lier stasjon i tidsrommet 30.11.2003-01.12.2003

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2004/47T

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket å vurdere å forbedre oppbygning, innhold og kvalitetssikring ved utarbeidelse av sirkulærer og ordre.

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2004/46T

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket å vurdere å forbedre oppbygning, innhold og kvalitetssikring ved utarbeidelse av sirkulærer og ordre.

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2004/45T

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket å tilstrebe å ikke endre driftsform på fjernstyrt dobbeltsporet strekning ved anleggarbeide.

 

Sikkerhetstilråding JB nr. 2004/44T

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket ved utarbeidelse av endringsanalyse tar utgangspunkt i togekspeditørens reelle arbeidssituasjon, og ikke i antall ønsket fremførte tog.

 

Sted
Solberg st./ Lier st./ Lier st.
Hendelsesdato
30.11.2003
Tog No.
1626 / 2296 / 62
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Type transport
Persontog
Type hendelse
Passering av signal i stopp
Materiell kategori
Lokomotiv, Motorvognsett, Personvogn
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Drammenbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning