Rapport om eksplosjon i lokomotiv i Oslotunnelen ved Nationaltheatret stasjon den 9. august 2002 kl 2125

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2004/19T

Havarikommisjonen tilrår at Statens jernbanetilsyn vurderer om de ”gamle” driftstillatelsene til eldre trekkmateriell og motorvognsett som ikke snarlig skal utfases, bør fornyes/dokumenteres med basis i dagens myndighets- og lovregime.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/18T

Havarikommisjonen tilrår at ledelsen i CargoNet ved hjelp av uavhengig kompetent bistand bør foreta en grundig og dokumentert gjennomgang av om sikkerhetsstyringssystemet og organisasjonen slik den fremstår i dag, er egnet til å avdekke og kontrollere de risikoforhold som deres trekkmateriell representerer.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/17T

Havarikommisjonen tilrår at Cargonet for EL 14 lokomotivene identifiserer/definerer det høyenergisystemet som spenningsregulatoren representerer som sikkerhetskritisk.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/16T

Havarikommisjonen tilrår at Cargonet for EL 14 lokomotivene vurderer varsling i oljeoppsamleren for spenningsregulatoren.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/15T

Havarikommisjonen tilrår at Cargonet for EL 14 lokomotivene vurderer å plassere inspeksjonsglasset for oljenivået i spenningsregulatoren mer hensiktsmessig.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/14T

Havarikommisjonen tilrår at Cargonet for EL 14 lokomotivene kontrollerer vanninnholdet i oljen regelmessig.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/13T

Havarikommisjonen tilrår at Cargonet for EL 14 lokomotivene vurderer om spenningsregulatoren bør ha sikkerhetsinnretninger som tilfredsstiller kravene til en trykkjele.

 

Sted
Nationaltheatret stasjon
Hendelsesdato
09.08.2002
Tog No.
5807
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Type transport
Godstog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Drammenbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning