2004/01

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2004/04T

Havarikommisjonen tilrår at NSB AS og andre operatører av togtypene 73, 73B og 71 kontrollerer hvorvidt eventuelle tekniske modifikasjoner/endringer er blitt forskriftsmessig varslet Statens jernbanetilsyn og underlagt påkrevde sikkerhetsanalyser.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/03T

Havarikommisjonen tilrår at NSB AS og andre operatører av togtypene 73, 73B og 71 modifiserer ventilasjonsanlegget slik at kjøleluft som blir eksponert for avgassing/røyk fra en eventuell brann i elektriske komponenter ikke blandes med den samme luften som skal utgjøre friskluftforsyningen til lokomotivfører.

 

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding nr. 2004/02T

Havarikommisjonen tilrår at NSB AS og andre operatører av togtypene 73, 73B og 71 vurderer om eksisterende brannvarslingsopplegg er egnet til å varsle relevante/mulige branntilløp effektivt/raskt nok.

 

Safety recommendation

Sikkerhetstilråding nr. 2004/01T

Havarikommisjonen tilrår at NSB AS og andre operatører av togtypene 73, 73B og 71 modifiserer elektrisk krets til oppvarming av frontrute med hensyn på bedre sikring av lastrelé.

 

Sted
Sørlandsbanen, Ganddal
Hendelsesdato
25.05.2003
Tog No.
781
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Type transport
Persontog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Sørlandsbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning