Rapport om jernbaneulykke ved Fetsund stasjon, Kongsvingerbanen, med østgående tog nr. 4661 den 18. juli 2002

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2003/15T

Havarikommisjonen tilrår Jernbaneverket å gjennomgå og oppdatere risikoanalysen av Kongsvingerbanen med fokus på lokale/særskilte risikoforhold som eksempelvis denne undersøkelsen har avdekket ved Fetsund stasjon. De avdekkede forhold kritikalitetsrangeres og legges inn i sikkerhetsoppfølgingsplan.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2003/14T

Havarikommisjonen tilrår Jernbaneverket og trafikkutøverne å vurdere muligheten for å få bedret flensesmøringen av rullende materiell.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2003/13T

Havarikommisjonen tilrår CargoNet AS å vurdere å benytte godsvogner med løpeegenskaper som vil bedre vognenes evne til å takle avvik og feil i sporet.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2003/12T

Havarikommisjonen tilrår CargoNet AS å gjennomgå rutinene for opplasting og etterkontroll med henblikk på opplæring, kompetanse samt øvrig tilrettelegging for etterlevelse.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2003/11T

Havarikommisjonen tilrår Jernbaneverket å vurdere forbedring av rutinene for kontroll av et spor før gjenåpning for ordinær trafikk etter sluttført vedlikeholds- og utbedringsarbeide.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2003/10T

Havarikommisjonen tilrår at Jernbaneverket i samråd med trafikkutøverne vurderer kravene til sporkvalitet hva angår skinneslitasje og aksepterte verdier for akuttgrense og sikkerhetskritisk grense, samt gjennomgår normene for varsling om redusert sporkvalitet.

 

Sted
Fetsund stasjon
Hendelsesdato
18.07.2002
Tog No.
4661
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning