Rapport om avsporing med godstog 41631 ved km 281,5 mellom Kvam og Sjoa på Dovrebanen 22. juli 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 22. juli 2013 kl. 15:25 sporet Hector Rail ABs godstog 41631 av ved km. 281,5 mellom Kvam og Sjoa på Dovrebanen. Toget bestod av ett lokomotiv og 14 tomme tømmervogner. Vogn 4 til 13 sporet helt eller delvis av, og det ble brudd i toget mellom vogn 6 og 7.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/04T

Den 22. juli 2013 ble det utløst en solslyng ved km. 281,5 mellom Kvam og Sjoa på Dovrebanen. Som konsekvens av dette sporet Hector Rail ABs nordgående godstog 41631 av. Det var utført pakking av en setning i sporet på stedet tre dager tidligere. Det antas at dette arbeidet, sammen med høy skinnetemperatur, midlertidig svekket sporets sidestabilitet tilstrekkelig til at solslyngen ble utløst. Pakkingen ble ikke fulgt opp av daglige visitasjonskontroller.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å gjennomgå kontrollrutinene for denne typen sporarbeider, vurdere om disse er tilstrekkelig, og foreta eventuelle oppdateringer.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/05T

Varig utfesting av linjen (VUL) har som formål å definere sporets beliggenhet i et ytre lokalt referansesystem. Metoden baseres på at sporets teoretiske beliggenhet refereres som relativ beliggenhet i forhold til egne VUL-merker langs banen. For store avvik mellom disse tilsier at sporet har forskjøvet seg, og at det kan ha oppstått spenninger i sporet. En sideforskyvning innover i en kurve reduserer en skinnes nøytraltemperatur slik at kreftene blir større ved høye temperaturer. VUL var innmålt ved Heggerusta på Dovrebanen, men var ikke vedlikeholdt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å etablere en bindende fremdriftsplan for oppdatering av eksisterende strekninger og etablering av GVUL/VUL på eventuelt manglende strekninger.

Sted
Mellom Kvam og Sjoa, Dovrebanen
Hendelsesdato
22.07.2013
Tog No.
41631
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
281,5
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Jernbaneverket/ Hector Rail AB
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning