Rapport om jernbaneulykke på Lambertseterbanen, Høyenhall stasjon 5. juli 2013 tog 409

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 5. juli 2013 falt en 17 år gammel person ned i sporet mellom plattformen og T-banetoget på Høyenhall T-banestasjon og omkom. Vedkommende gikk ca. 30 meter langs toget før han snublet, og falt ned i sporet mens toget var på vei ut fra stasjonen. Vedkommende falt ned i sporet i gapet mellom vognene, der hvor vognene er koblet sammen. Det er større åpning i det rektangulære gapet mellom vognene, enn det er mellom vognsiden og plattformen.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/06T

Fredag 5. juli 2013 falt en 17 år gammel person ned i sporet mellom plattformen og T-banetoget på Høyenhall stasjon og omkom. Vedkommende gikk av på Høyenhall stasjon snublet og falt ned i sporet da toget var på vei ut fra stasjonen. Åpningen mellom vognene er på 60 cm x 40 cm, og er stor nok til at en voksen person kan falle ned i sporet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å følge opp at Sporveien T-banen AS vurderer tiltak som kan redusere sannsynligheten for at personer faller mellom plattform og tog.

Sted
Høyenhall T-banestasjon, Linje 4
Hendelsesdato
05.07.2013
Tog No.
409
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Type transport
T-bane
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning