Pågående undersøkelser

up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Løpsk materiell A1 26.08.2019 Setesdalsbanen - Grovane stasjon
Feil signalbilde 02.03.2020 Grønland T-banestasjon
Sammenstøt 1859 og 1860 31.07.2019 Berekvam stasjon
Sammenstøt 5797 07.12.2019 Storforshei, Nordland
Avsporing 39052 08.05.2019 Oslo Sentralstasjon
Avsporing 5790 25.07.2019 Bjørnstad, Nordlandsbanen
Avsporing 8350 25.09.2019 Bryn stasjon
Avsporing 5511 07.11.2019 Bergen stasjon
Planovergang 64 28.01.2020 Vikersund planovergang
Annet 01.02.2020 Det nasjonale jernbanenettet