Pågående undersøkelser

up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sammenstøt 1859 og 1860 31.07.2019 Berekvam stasjon
Avsporing 5511 07.11.2019 Bergen stasjon
Avsporing 5790 25.07.2019 Bjørnstad, Nordlandsbanen
Avsporing 8350 25.09.2019 Bryn stasjon
Annet 01.02.2020 Det nasjonale jernbanenettet
Feil signalbilde 02.03.2020 Grønland T-banestasjon
Avsporing 39052 08.05.2019 Oslo Sentralstasjon
Løpsk materiell A1 26.08.2019 Setesdalsbanen - Grovane stasjon
Sammenstøt 5797 07.12.2019 Storforshei, Nordland
Planovergang 64 28.01.2020 Vikersund planovergang