Undersøkelse av alvorlig jernbanehendelse på Gjøvikbanen

Beskrivelse

Søndag 1. juli 2018 oppsto det brann flere steder langs Gjøvikbanen.

Langvarig tørke hadde førte til stor skogbrannfare i området. Feil på bremsene i et godstog førte til varmgang som igjen antente brannen. Store ressurser fra brannvesenet måtte til for å slukke, og banen var derfor stengt i over 6 timer.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli kartlagt og analysert.

FOTO BAARD JOHANSEN - NRK

Foto: Baard Johansen - NRK

Foto: SHT

Sist oppdatert 12.07.2018

Sted
Gjøvikbanen
Hendelsesdato
01.07.2018
Tog No.
85811
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Gjøvikbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning