Innrapportering

Varslingstelefon - jernbane

Vakttelefon (24 timer): 63 89 63 30

Forskrift om varsling og rapportering:

FOR 2006-03-31 nr 379: Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften).  

Rapporteringsskjema: 

Elektronisk rapportering

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50