Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2009/09 Passering av signal i stopp Temarapport 01.01.2008 Passhendelse Sikkerhetstiltak
språk 2004/14 Passering av signal i stopp 1626 / 2296 / 62 30.11.2003 Solberg st./ Lier st./ Lier st. Sikkerhetstiltak
språk 2006/04 Passering av signal i stopp Tog 2155/tog 64 05.08.2004 Asker stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2020/01 Passering av signal i stopp 21318 16.01.2019 Roa stasjon på Roa-Hønefossbanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/05 Planovergang 123 01.08.2013 Enebekk planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2015/02 Planovergang/ Sammenstøt 108 09.02.2014 Steinerud planovergang, Holmenkollbanen Sikkerhetstiltak
språk 2016/06 Planovergang 471 30.03.2016 Fauske stasjon, Nordlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2012/04 Planovergang 8314 03.06.2011 Fotgjengerovergang ved Hokksund stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/05 Planovergang 521 21.08.2012 Evja planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2010/03 Planovergang 210 15.07.2009 Viken planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2005/02 Planovergang BM 73002 Tog 694 04.05.2004 Embretsfoss planovergang, Randsfjordbanen Sikkerhetstiltak
språk 2007/12 Planovergang 816 09.11.2006 Tomsbakken plo mellom Tønsberg og Barkåker Sikkerhetstiltak
språk 2009/03 Planovergang Temarapport 01.01.2006 Planoverganger Sikkerhetstiltak
språk 2009/03 eng Planovergang Temarapport 01.01.2006 Planoverganger
språk 2018/04 Planovergang 2388 og 2384 24.06.2017 Kroken VB planovergang ved Opphus og O.M Strømsøyen planovergang ved Auma, Rørosbanen Sikkerhetstiltak
språk 2018/10 Planovergang 135 23.01.2018 Høium planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2019/09 Planovergang/ Sammenstøt 2384 29.11.2018 Bjøråneset planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2020/03 Annet 62 26.03.2019 Bergensbanen Sikkerhetstiltak