Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2004/05 Brann- og røykutvikling 5807 09.08.2002 Nationaltheatret stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2004/07 Brann- og røykutvikling Vogn 1109 10.09.2003 Grorudbanen, Økern stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2004/12 Brann- og røykutvikling 46 06.08.2002 Hovin, Dovrebanen
språk 2004/13 Brann- og røykutvikling Flytog nr. 3564 20.08.2003 Leirsund nord for Lillestrøm Sikkerhetstiltak
språk 2003/02 Brann- og røykutvikling 446 29.06.2003 Skogn Sikkerhetstiltak
språk 2005/03 Brann- og røykutvikling Tog 5809 21.09.2004 Askertunnelen Sikkerhetstiltak
språk 2005/04 Brann- og røykutvikling 405 01.01.1800 Sokndalen, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2005/07 Brann- og røykutvikling 25.02.2003 Jernbanetorget T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2006/07 Brann- og røykutvikling 5722 07.03.2006 Dovrebanen, Steinsrud
språk 2007/05 Brann- og røykutvikling 41982 22.06.2006 Østfoldbanen, Kornsjø stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2007/06 Brann- og røykutvikling 4957 16.05.2006 Østfoldbanen, Bekkelaget stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2007/07 Brann- og røykutvikling T-banetog 101/T-banetog 103 29.11.2005 Holmenkollbanen mellom stasjonen Slemdal - Ris Sikkerhetstiltak
språk 2009/01 Brann- og røykutvikling T-banetog 01.01.2005 Oslo T-banedrifts banenett
språk 2009/06 Brann- og røykutvikling 449 27.07.2008 Stjørdal km 37,7 Nordlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2011/09 Brann- og røykutvikling Temarapport 01.01.2010 Oslo T-banenett Sikkerhetstiltak
språk 2017/07 Avsporing/ Brann- og røykutvikling 56972 27.10.2016 Mellom Marnardal stasjon og Audnedal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2019/03 Brann- og røykutvikling 5301 29.05.2018 Innkjørhovedsignal B202 OSL Sikkerhetstiltak
språk 2019/05 Brann- og røykutvikling 85811 01.07.2018 Gjøvikbanen Sikkerhetstiltak
språk 2019/06 Brann- og røykutvikling 08.08.2018 Bjørnfjell Sikkerhetstiltak
språk 2019/10 Brann- og røykutvikling 17.12.2018 Mellom Ensjø og Helsfyr Sikkerhetstiltak
språk 2014/04 Av- og påstigning 409 05.07.2013 Høyenhall T-banestasjon, Linje 4 Sikkerhetstiltak
språk 2010/04 Av- og påstigning 1507 20.08.2009 Strømmen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2004/04 Av- og påstigning 302 09.06.2003 Østensjøbanen, Skullerud Stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2004/03 Av- og påstigning 85 03.07.2003 Sørlandsbanen, Nelaug stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2007/13 Av- og påstigning 319 31.10.2006 Dovrebanen, Molykkja stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2017/06 Av- og påstigning 511 10.10.2016 Romsås T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2018/01 Av- og påstigning 504 02.02.2017 Holstein T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2018/06 Av- og påstigning 1015 22.02.2018 Fetsund stasjon
språk 2013/03 Passering av signal i stopp 2810 27.02.2012 Oslo S
språk 2013/09 Passering av signal i stopp 01.01.2010 Jernbanenettet generelt