Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2007/09 Avsporing Flytog 3805 16.02.2006 Asker stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2007/10 Avsporing 5718 26.07.2006 Eidsvoll-Dombåsbanen mellom Dombås og Dovre Sikkerhetstiltak
språk 2007/11 Avsporing 45955 06.07.2006 Østfoldbanen ved Råde
språk 2007/12 Planovergang 816 09.11.2006 Tomsbakken plo mellom Tønsberg og Barkåker Sikkerhetstiltak
språk 2008/02 Feil signalbilde 45 og 47 15.08.2006 Sjoa stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2008/03 Avsporing 5709 12.12.2006 Dombås stasjon Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2008/04 Avsporing 1606 02.10.2006 Lillestrøm stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2008/08 Sammenstøt 41941 07.03.2008 Strømmen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2009/03 Planovergang Temarapport 01.01.2006 Planoverganger Sikkerhetstiltak
språk 2009/06 Brann- og røykutvikling 449 27.07.2008 Stjørdal km 37,7 Nordlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2019/04 Løpsk materiell 07.06.2018 Ensjø T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/01 eng Avsporing 5701 13.01.2012 Dombås Station
språk 2013/02 eng Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon
språk 2008/04 eng Avsporing 1606 02.10.2006 Lillestrøm stasjon
språk 2008/08 eng Sammenstøt 41941 07.03.2008 Strømmen stasjon
språk 2009/03 eng Planovergang Temarapport 01.01.2006 Planoverganger
språk 2011/03 eng Løpsk materiell 24.03.2010 Alnabru - Oslo Havn, Sydhavna
språk 2019/04 eng Løpsk materiell 07.06.2018 Ensjø Metro station
språk 2014/04 Av- og påstigning 409 05.07.2013 Høyenhall T-banestasjon, Linje 4 Sikkerhetstiltak
språk 2014/03 Avsporing 41631 22.07.2013 Mellom Kvam og Sjoa, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/05 Planovergang 123 01.08.2013 Enebekk planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2014/06 Sammenstøt Variobahn-vogn 208 17.10.2013 Mårdalen holdeplass, Bybanen, Bergen Sikkerhetstiltak
språk 2014/07 Avsporing 5910 04.11.2013 Mellom Dombås og Dovre stasjoner, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/01 Avsporing 1308 23.01.2014 Jar Sikkerhetstiltak
språk 2015/02 Planovergang/ Sammenstøt 108 09.02.2014 Steinerud planovergang, Holmenkollbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/03 Avsporing Skift 15.04.2014 Ved Svene pukkverk på Numedalsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/05 Sammenstøt 26.05.2014 Kaigaten i Bergen Sikkerhetstiltak
språk 2015/04 Avsporing 5790 30.05.2014 Trofors
språk 2015/06 Sammenstøt 307 16.07.2014 Oppsaltunnelen på Østensjøbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/07 Avsporing 5932 03.11.2014 Eidsvoll stasjon Sikkerhetstiltak