Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2008/07 Sammenstøt 1901/1904 21.11.2007 Linje 19, ved Sæter bru Sikkerhetstiltak
språk 2009/09 Passering av signal i stopp Temarapport 01.01.2008 Passhendelse Sikkerhetstiltak
språk 2009/02 Sammenstøt 13210 23.01.2008 Dalane stasjon på Sørlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2008/08 Sammenstøt 41941 07.03.2008 Strømmen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2008/08 eng Sammenstøt 41941 07.03.2008 Strømmen stasjon
språk 2009/04 Avsporing 5795 29.04.2008 Skogn stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2009/05 Avsporing 5505 25.07.2008 Mellom Hval og Hønefoss stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2009/06 Brann- og røykutvikling 449 27.07.2008 Stjørdal km 37,7 Nordlandsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2009/07 Sammenstøt Trikk 1707 29.08.2008 Parkveien, Oslo Sikkerhetstiltak
språk 2009/08 Kritisk feil infrastruktur 3734 31.08.2008 Romeriksporten
språk 2010/01 Feil signalbilde 233 12.02.2009 Stryken stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2009/10 Sammenstøt 59007 og 9909 25.02.2009 Katterat stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2009/11 Avsporing 5960 25.05.2009 Ørtfjell stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/02 Brann- og røykutvikling 3744 07.06.2009 Nationaltheatret stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/03 Planovergang 210 15.07.2009 Viken planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2010/04 Av- og påstigning 1507 20.08.2009 Strømmen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/07 Løpsk materiell 502 10.09.2009 Sinsen T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/06 Avsporing 4957 12.10.2009 Halden
språk 2011/01 Sammenstøt 96 05.11.2009 Trondheim
språk 2010/08 Sammenstøt 2387 / 5741 17.12.2009 Koppang stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/09 Feil rullende materiell 8264 22.12.2009 Fjellhamar
språk 2013/09 Passering av signal i stopp 01.01.2010 Jernbanenettet generelt
språk 2011/09 Brann- og røykutvikling Temarapport 01.01.2010 Oslo T-banenett Sikkerhetstiltak
språk 2011/02 Avsporing/ Sammenstøt 5701 28.01.2010 Brattøra, Trondheim Sikkerhetstiltak
språk 2010/05 Avsporing/ Sammenstøt 5828 31.01.2010 Dalane stasjon
2011/03 Personulykke 24.03.2010 Alnabru - Oslo Havn, Sydhavna Sikkerhetstiltak
språk 2011/03 eng Løpsk materiell 24.03.2010 Alnabru - Oslo Havn, Sydhavna
språk 2011/04 Avsporing 1677 01.04.2010 Brynsbakken Sikkerhetstiltak
språk 2011/05 Avsporing 705 26.04.2010 Kristiansand stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2011/06 Brann- og røykutvikling 2573 09.09.2010 Utsikten ved Valeseter mellom Valebø og Nisterud på Bratsbergbanen Sikkerhetstiltak